Coeva | Beroepsopleiding COEVA
62
page-template-default,page,page-id-62,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Beroepsopleiding COEVA

Voorbereidend trimester

Het voorbereidende trimester is een verplicht onderdeel van de twee-jarige opleiding.

De studenten gaan aan de slag met het eigen levensverhaal en ontwikkelen met steun van vakdocenten en ervaringsdeskundigen, een Persoonlijk Ontwikkel Plan. De voorbereiding op het eerste jaar omvat 14 weken groepsonderwijs per week met 6 contacturen.Onderwerp van de lessen:

 • generatie-armoede,
 • kloven-theorie,
 • communicatie,
 • de veranderende verzorgingsstaat,
 • participatie samenleving,
 • beroepsrollen van de ervaringsdeskundige.

Naast de groepslessen zijn er tussentijdse mentoruren en is er huiswerkbegeleiding. Gaande het trimester werken de studenten aan een Portfolio, waarin zij ‘bewijzen’ van hun vorderingen verzamelen. Het trimester wordt afgesloten met een evaluatief gesprek – aan de hand van Portfolio en POP – en geldt als toelating tot het eerste jaar. De tijdsinvestering voor studenten is –  de groepslessen, mentoruren en huiswerkbegeleiding en het verrichten van huiswerk tezamen – tussen de 12 en 16 uur per week.

Reiskosten en studiekosten (boeken) worden vergoed.

Eerste jaar

In het eerste jaar wordt er twee dagen (groeps)les gegeven, afwisselend door vakdocenten en duo’s waarin vakdocenten met professionele ervaringsdeskundigen de lessen verzorgen. Per week zijn er gemiddeld 12 contacturen, individueel of groepsgewijs. Het totaal aantal contacturen bedraagt 480 uur. Hiervan zijn 10 uur mentoraat, 10 uur coaching leerwerkplek, 10 uur assessments en beoordelingen. Ook besteden de studenten 80 uur op een leerwerkplek. De leerwerkplek wordt gegund door de organisatie of de  instelling die de opleiding financiert. Ook is het mogelijk dat een student zelf een leerwerkplek aandraagt of dat de opleiding helpt zoeken met een juiste leerwerkplek. De volgende vakken zijn onderdeel van de opleiding:

 • communicatie,
 • omgangskunde,
 • psychologie,
 • expressie,
 • maatschappijleer,
 • recht en
 • beroepsvaardigheden.

Tweede jaar

Het tweede jaar kent 420 uur les, 20 uur mentoraat, 20 uur coaching werkleerplek en 20 uur assessment en beoordeling. Ook werken/leren de studenten 240 uur als junior ervaringsdeskundige op een leerwerkplek. De vakken zijn ook in het tweede jaar: communicatie, omgangskunde, psychologie, expressie, maatschappijleer, recht en beroepsvaardigheden. Daarbinnen besteden de studenten tijd aan afstudeeropdrachten, deels alleen en deels in groepjes.

Aan het eind van het tweede jaar wordt een toets afgenomen, bij het succesvol afronden ontvangen de studenten certificering op verworven competenties.

Leerwerkplekken

In het eerste en tweede jaar werken en leren de studenten op zogenaamde leerwerkplekken. Veelal worden deze leerwerkplekken door de “inkopers” ingericht en verzorgd, inclusief de begeleiding on the job. Uiteraard is er overleg tussen de leerwerkplek en de opleiding en terugkoppeling met betrekking tot leerdoelen en vorderingen van de student.

Waar in het eerste jaar 10 coachings-uren voor de leerwerkplek zijn opgenomen, is dat in het tweede jaar 20 uur.

In het eerste jaar besteden de studenten 80 uur op de leerwerkplek. Dat is voor de meeste studenten een kennismaking met het werkveld waar ze straks – als ervaringsdeskundige – aan de slag gaan.
In het tweede jaar wordt maar liefst 240 uur aan het werkplek-leren gegund. Optimaal is als de werkleerplek ook in het tweede jaar bij dezelfde instelling en/of organisatie wordt gerealiseerd.

Toetsen en certificering

Tussentijds worden de studenten getoetst. Dat is al ter afsluiting van het voorbereidende trimester, maar ook in het eerste en tweede jaar worden de studenten periodiek getoetst (per trimester). Studenten die de opleiding succesvol afronden ontvangen certificaten voor verworven competenties.

 

Nederlands, Engels en rekenen

Die studenten die dat wensen kunnen additioneel onderwijs ontvangen voor de vakken Nederlands, Engels en rekenen. Dat wordt gegund op niveau mbo 3.

Hierover worden aparte afspraken gemaakt.

Meer weten

Wil je meer weten over het  achterliggende idee van de COEVA opleiding!