Coeva | Beroepsopleiding COEVA
62
page-template-default,page,page-id-62,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Beroepsopleiding COEVA

Voorbereidende fase

De voorbereidende fase duurt gemiddeld vier maanden. De studenten gaan aan de slag met het eigen levensverhaal en ontwikkelen een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). Dat doen ze met steun van vakdocenten en ervaringsdeskundigen. De voorbereiding op het eerste jaar van de opleiding omvat 14 weken groepsonderwijs. Per week komt dat neer op zes uur les. De lessen gaan over:

 • generatie-armoede,
 • kloven-theorie,
 • communicatie,
 • de veranderende verzorgingsstaat,
 • participatiesamenleving,
 • beroepsrollen en competenties van de ervaringsdeskundige.

Naast de groepslessen zijn er mentoruren en is er huiswerkbegeleiding. In deze voorbereidende fase werken de studenten aan een portfolio. Daarin verzamelen zij ‘bewijzen’ van hun vorderingen als aspirant-ervaringsdeskundige. De fase wordt afgesloten met een evaluatief gesprek – aan de hand van Portfolio en POP – en geldt als een voorwaarde voor toelating tot het eerste jaar van de opleiding. De tijdsinvestering voor studenten is alles bij elkaar: voor de groepslessen, mentoruren, huiswerkbegeleiding en het verrichten van huiswerk, tussen de 12 en 16 uur per week.

Reiskosten en studiekosten (boeken) worden vergoed.

Eerste jaar

In het eerste jaar zijn er gemiddeld twaalf uren les, individueel of groepsgewijs. Dat gebeurt in programma’s waarin vakdocenten samen met professionele ervaringsdeskundigen de lessen verzorgen (tandems). Ook besteden de studenten in dat jaar 80 uur op een leerwerkplek (stage = gemiddeld 2 uur per week). Het totaal aantal lesuren in het eerste jaar bedraagt 480 uur, naast de 80 uur stage. Daarnaast zijn 10 uur bestemd voor mentoraat, 10 uur voor coaching voor de leerwerkplek, 10 uur voor assessments en beoordelingen. De leerwerkplek wordt gegund door de organisatie of de instelling die de opleiding financiert. Ook is het mogelijk dat een student zelf een leerwerkplek aandraagt of dat de opleiding helpt zoeken met een juiste leerwerkplek. De volgende vakken zijn onderdeel van de opleiding:

 • communicatie,
 • omgangskunde,
 • psychologie,
 • expressie,
 • maatschappijleer,
 • recht en
 • beroepsvaardigheden.

Tweede jaar

Het tweede jaar kent 420 uur les, 20 uur mentoraat, 20 uur coaching werkleerplek en 20 uur assessment en beoordeling. Ook werken/leren de studenten 240 uur als junior ervaringsdeskundige op een leerwerkplek. Dat brengt de totale tijdsinvestering voor studenten op 18 uur per week. De vakken zijn ook in het tweede jaar: communicatie, omgangskunde, psychologie, expressie, maatschappijleer, recht en beroepsvaardigheden. Daarbinnen besteden de studenten tijd aan afstudeeropdrachten, deels alleen en deels in groepjes.

Aan het eind van het tweede jaar wordt een toets afgenomen. Bij het succesvol afronden ontvangen de studenten een certificaat. Dat bestaat uit

 • een getuigschrift van de behaalde eindkwalificaties (het basisminimumpakket van het beroep, uitgedrukt in beroepsrollen, -taken en –competenties) en
 • een maatwerkprofiel.

Dat laatste beschrijft wat de student behalve dit basisminimumpakket nog meer in huis heeft. Zoals talenten, eigenschappen en ervaringen die diepgang geven aan het beroep. Zo helpt de opleiding aan de student en de wereld om twee zaken duidelijk te maken:

 1. het uniforme (wat elke opgeleide ervaringsdeskundige gemeen heeft);
 2. het eigene (wat elke opgeleide ervaringsdeskundige uniek en bijzonder maakt).

Leerwerkplekken

In het eerste en tweede jaar zijn de studenten naast op school ook actief op zogenaamde leerwerkplekken. Deze worden door de “inkopers” ingericht en verzorgd, inclusief de begeleiding on the job. Een coach vanuit de opleiding stuurt en ondersteunt samen met de praktijkbegeleider (die van on the job ) wat de student daar leert. In het eerste jaar zijn er 10 coachings-uren per student, in het tweede jaar 20 uur. In het eerste jaar zijn de studenten 80 uur op de leerwerkplek. Dat is voor de meeste studenten een kennismaking met het werkveld waar ze straks – als ervaringsdeskundige – aan de slag gaan. In het tweede jaar besteedt de student 240 uur aan het werkplek-leren.

Toetsen en certificering

Tussentijds worden de studenten getoetst. Dat is al ter afsluiting van het voorbereidende trimester, maar ook in het eerste en tweede jaar worden de studenten per trimester (elke vier maanden) getoetst. Studenten die de opleiding succesvol afronden ontvangen een certificaat.

 

Nederlands, Engels en rekenen

Die studenten die dat wensen kunnen additioneel onderwijs ontvangen voor de vakken Nederlands, Engels en rekenen.
Hierover worden aparte afspraken gemaakt.

Meer weten

Wil je meer weten over het  achterliggende idee van de COEVA opleiding?